VVE Beheer Parkstad.

Iedere appartementseigenaar is verplicht om, samen met de andere appartementseigenaren, hun gebouw in een goede staat houden. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet is wettelijk de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht gesteld. Iedere eigenaar wordt van rechtswege lid door de koop van een appartement(srecht). De rechten en plichten van de eigenaren zijn beschreven In de door een notaris opgemaakte splitsingsakte. Hier kunt u feitelijk lezen wat ‘dit lidmaatschap’ voor u als eigenaar betekent. In de akte wordt in de regel verwezen naar een modelreglement, samen met de wetgever opgesteld door het notariaat. Verder is voorgeschreven dat er binnen de VvE een bestuurder/administrateur moet zijn die de geldmiddelen beheert en zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de algemene ledenvergadering zijn genomen.
VvE Beheer Parkstad kan uw vereniging op professionele, onafhankelijke en betrokken wijze ondersteunen bij het beheren van de VvE.

Het VvE- en vastgoed management wordt gekenmerkt door een zodanige dienstverlening dat de eigenaren alle zorg uit handen genomen wordt. Wij streven ernaar om voor u een prettige leefomgeving te creëren in een goed onderhouden gebouw waardoor het onroerend goed haar waarde blijft behouden.

Een “gezonde” vereniging omvat meer dan een gevulde bankrekening. De administratie dient op orde te zijn en bijgewerkt. Er dient een actief debiteurenbeleid te worden gevoerd en er moet zicht zijn op de toekomstige uitgaven in het kader van planmatig onderhoud. Deze uitgaven worden afgezet tegen de aanwezige reservering voor groot-onderhoud en de onderhoudstoestand van het gebouw. Los van de financiële positie kenmerkt een “gezonde vereniging” zich door het regelmatig houden van ledenvergaderingen waar besluiten worden genomen in het kader van o.a. uit te voeren onderhoud, hoogte van de eigenaarsbijdragen en niet te vergeten de leefregels. Op die manier ontstaat er een prettige woonomgeving, een van de pijlers van een gezonde vereniging.

Vve Beheer Parkstad kan bouwen op een jarenlange ervaring in VvE- en vastgoedmanagement en is een betrouwbare, onafhankelijke en flexibele organisatie. Door onze pragmatische werkwijze proberen wij voor de verenigingen een optimaal resultaat te behalen, zowel op financieel als technisch gebied.

Samen met u zorgen wij ervoor dat uw vereniging behoort tot de “gezonde” verenigingen.vergunningnummer: AFM-12043832
KIFID nummer: 300.016421
Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief